Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irys
6229 5ca4 500
Living Wall. Madrid, Spain.
Reposted fromcorvax corvax viaikari ikari
irys
Reposted fromwishlist wishlist viaikari ikari
6377 6de2
Travel Diaries: Europe by Abbey Sy
Reposted fromcuty cuty viasarkastyczna sarkastyczna
irys
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy.
Reposted fromchocoway chocoway viagoby goby
irys
Musisz spróbować stworzyć szczęście wewnątrz siebie. Jeśli nie jesteś szczęśliwy w jakimś miejscu, istnieje duże prawodopodobieństwo, że nie będziesz szczęśliwy w żadnym miejscu.
— Ernie Banks
Reposted frominpassing inpassing viagoby goby
irys
Postawiłam ostatni krok, ten, którego Ty dokonałeś dwa miesiące temu. Ja dopiero dziś byłam gotowa. Chyba po prostu musiałam przyzwyczaić się do myśli, że to już naprawdę koniec. Koniec. Ko-niec. K-O-N-I-E-C. To był zły rok. Za dużo łez, za dużo kłótni, za dużo stresu, za mało uśmiechu, za mało radości. Za mało nas. A może właśnie za dużo... ale, to już jest nieważne.
Zaczynam wszystko od początku. Ponownie. Chciałabym żeby tym razem się udało. Postaram się. Jako dobry początek, chciałabym się więcej uśmiechać. Chciałabym uśmiechać się szczerze. Pozwalam sobie zapomnieć, uwalniam się. Zaczynam.
Reposted fromquickcoffeebreak quickcoffeebreak viagoby goby
irys
Czekałam, aż ktoś do mnie zadzwoni i powie, że to już koniec. Nie chodziło mi o to, żeby to był szczęśliwy koniec, tylko jakikolwiek. Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted frominpassing inpassing viagoby goby
irys

Japanese Wisteria Tunnel (via fukuku3.tumblr.com)

“These photos were taken at the Kawachi Fuji Garden, about a four hour drive from Tokyo, but there are wisteria festivals all over Japan, including at the Kameido-Tenjin Shrine, where tourists in the Edo period often visited the famous wisteria; the Wake Wisteria Park, in Wake-cho, Okayama, and at Ashikaga Flower Park, which has three massive wisteria trellises that extend 3,280 feet squared.”plasticdreams

6664 6689 500
Reposted fromnosmile nosmile viamariola mariola
irys
0786 6238
loose
Reposted fromhairstyles hairstyles viazapachsiana zapachsiana
irys
7015 416c
irys
Roads of Europe
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamariola mariola
irys
5307 3783
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
irys
4986 a9e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
irys
3087 0cbc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
irys
8304 1829
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamariola mariola
irys
9080 08b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamariola mariola
irys
6289 e8b9 500

malformalady:

A black flamingo, seen at the salt lake at the Akrotiri Environmental Centre on the southern coast of Cyprus. This black flamingo is one in several million—and perhaps, the only one in the world. The bird’s black feathers are a result of melanism, a genetic condition that produces too much of the pigment “melanin,” turning the otherwise pink plumes black during development.

Photo credit: Marinos Meletiou/Reuters

irys
4370 44bd 500
Reposted fromnazarena nazarena
irys
Ja nie wiem jak się wymyśla coś wielkiego, ja właściwie nic nie wiem, ja chcę poleżeć trochę pod kołdrą.
— Małgorzata Halber ‘Najgorszy człowiek na świecie’
Reposted fromweightless weightless vialululemony lululemony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl