Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irys
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss
irys
Mężczyz­na po­winien za­bierać ko­bietę do miej­sc, które jej obiecał. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viasunsexdrugs sunsexdrugs
irys
irys
7321 cad2
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss
irys
6347 f55f
irys
irys
irys
2862 ced0 500
Reposted frompuchenstein puchenstein viamariola mariola
irys
6656 28b3 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viascorpix scorpix
irys
Reposted frombiru biru viagwiazdeczka gwiazdeczka
irys
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
irys
9460 0cb1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
irys
6248 3656 500
Reposted fromsoSad soSad viagwiazdeczka gwiazdeczka
irys
7899 ac47
Reposted fromfoods foods viagwiazdeczka gwiazdeczka
5545 ca4e 500
4784 beaf 500

For all you lovers of English out there.

Reposted fromlolfactory lolfactory viazapachsiana zapachsiana
irys
irys
7251 1e32
irys
1590 5a0e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
irys
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viagwiazdeczka gwiazdeczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl